Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1.7 KiB

Sockmania

Here are some Sockpuppet songs made into Stepmania tracks.

All songs, steps, and artwork (c) j. "fluffy" shagam unless otherwise specified.

Installing

Using git

From inside your Stepmania Songs directory, run:

git clone https://git.beesbuzz.biz/fluffy/sockmania Sockpuppet

To update to the latest version, just do git pull from inside the Sockpuppet/ directory.

Using a zip file

Extract the files into a subdirectory inside your Stepmania songs folder, e.g.

cd Stepmania/Songs
unzip -r ~/Downloads/sockmania.zip

Track listing

Additional credits